Trường Trung cấp Xây dựng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018

30/10/2018

Trường Trung cấp Xây dựng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên: 15 chỉ tiêu.

– Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu.

– Thanh tra giáo dục: 01 chỉ tiêu.

– Khảo thí: 01 chỉ tiêu.

– Hành chính – Tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: 20 ngày làm việc, kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Trung cấp Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 265 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

810-TB tuyen dung vien chuc 2018-1

810-TB tuyen dung vien chuc 2018-2 810-TB tuyen dung vien chuc 2018-3 810-TB tuyen dung vien chuc 2018-4

Nguồn tin: tcxd.edu.vn