TT Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – ĐH Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng giáo viên giảng dạy cho Chương trình Nhật Bản

29/11/2016

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng giáo viên giảng dạy cho Chương trình Nhật Bản, thông tin chi tiết như sau:

1

Nguồn tin: tuaf.edu.vn