UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

13/08/2019

UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính, từ ngày 08/08/2019 đến hết ngày 06/09/2019.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: haiphong.gov.vn