UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng giáo viên năm 2018

10/10/2018

UBND huyện An Lão, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 257 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 72 giáo viên.

– Bậc Tiểu học: 107 giáo viên.

– Bậc Trung học cơ sở: 78 giáo viên.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Bắt đầu từ ngày 9/10/2018 đến hết ngày 05/11/2018.

– Địa điểm: Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính huyện An Lão, Số 17 đường Nguyễn Văn Trỗi thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP.Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1

2 3 4

5 6 7

8 9 10 11 12

Nguồn tin: haiphong.gov.vn