UBND huyện An Minh, Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung số lượng và vị trí tuyển dụng viên chức năm 2019

29/11/2019

UBND huyện An Minh, Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung số lượng và vị trí tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 27/11/2019 đến hết ngày 26/12/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện An Minh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện An Minh, Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung số lượng và vị trí tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện An Minh, Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung số lượng và vị trí tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện An Minh, Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung số lượng và vị trí tuyển dụng viên chức năm 2019 UBND huyện An Minh, Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung số lượng và vị trí tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND huyện An Minh, Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung số lượng và vị trí tuyển dụng viên chức năm 2019

>>>>Xem thêm: UBND huyện An Minh, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: anminh.kiengiang.gov.vn