UBND huyện An Phú, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

26/10/2018

UBND huyện An Phú, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường: 04 chỉ tiêu.

– Công chức Văn hóa – Xã hội: 04 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 23/10/2018 đến hết ngày 23/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện An Phú, Số 272 đường Bạch Đằng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1

3 4 5

6 7

Nguồn tin: anphu.angiang.gov.vn