UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

06/11/2019

UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 81 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Mầm non: 36 chỉ tiêu

– Khối Tiểu học: 45 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 30/10/2019 đến ngày 20/11/2019

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Phòng Nội Vụ UBND huyện Bá Thước

Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở UBND huyện Bá Thước, Phố I, Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019nol

*****Tài liệu đính kèm:

– Phương án tuyển dụng

Nguồn tin: bathuoc.thanhhoa.gov.vn