UBND Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

03/10/2016

842_TB_UBND-page-001 842_TB_UBND-page-002 842_TB_UBND-page-003 842_TB_UBND-page-004 842_TB_UBND-page-005 842_TB_UBND-page-006 842_TB_UBND-page-007 842_TB_UBND-page-008 842_TB_UBND-page-009 842_TB_UBND-page-010 842_TB_UBND-page-011 842_TB_UBND-page-012 842_TB_UBND-page-013

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn