UBND huyện Bình Gia, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

12/06/2017

UBND huyện Bình Gia, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 5 chỉ tiêu, trong đó:

– Chỉ huy trưởng Quân sự: 02 chỉ tiêu.

– Công chức Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.

– Công chức ĐC – NN – XD và MT: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức xét tuyển:

– Xét tuyển: Áp dụng đối với các chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự.

– Thi tuyển: Áp dụng đối với các chức danh còn lại.

3. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 19/6/2017 đến hết ngày 4/7/2017.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/6/2017 đến hết ngày 19/7/2017.

– Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Bình Gia, đường 19/4, khối phố II, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (trong giờ hành chính, các ngày làm việc).

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

350807237-103-Thong-Bao-Tuyen-Dung-2017-Signed-1

350807237-103-Thong-Bao-Tuyen-Dung-2017-Signed-2 350807237-103-Thong-Bao-Tuyen-Dung-2017-Signed-3

350807237-103-Thong-Bao-Tuyen-Dung-2017-Signed-4 350807237-103-Thong-Bao-Tuyen-Dung-2017-Signed-5

350807237-103-Thong-Bao-Tuyen-Dung-2017-Signed-6

Nguồn tin: binhgia.edu.vn