UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2018

05/12/2018

UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 74 chỉ tiêu.

– Giáo viên Mầm non: 55 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bình Xuyên.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

CDFA93825A490467ECE56C1EDC93EC2D-1

CDFA93825A490467ECE56C1EDC93EC2D-2 CDFA93825A490467ECE56C1EDC93EC2D-3

CDFA93825A490467ECE56C1EDC93EC2D-4 CDFA93825A490467ECE56C1EDC93EC2D-5

CDFA93825A490467ECE56C1EDC93EC2D-6 CDFA93825A490467ECE56C1EDC93EC2D-7 CDFA93825A490467ECE56C1EDC93EC2D-8

Nguồn tin: binhxuyen.vinhphuc.gov.vn