UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

22/05/2017

Ngày 19/5/2017, UBND huyện Bố Trạch có Công văn số 843/TB-UBND về việc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017. Nội dung như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng:

TT Chức danh Số lượng
Cộng Xét tuyển
1 Văn phòng – thống kê 3 1 2
2 Tài chính – kế toán 11 5 6
2 Văn hóa – xã hội 4 2 2
3 Địa chính--xây dựng và môi trường 4 2 2
5 – hộ tịch 7 3 4
6 Trưởng Công an 4 4
7 Chỉ huy trưởng Quân sự 6 6
Số lượng tuyển dụng: 39 23 16

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

a, Đối với các chức danh: Văn phòng – thống kê, Tư pháp – hộ tịch, Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường, Văn hóa – xã hội, Tài chính – kế toán:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tự nguyện làm đơn đăng ký dự tuyển;

– Độ tuổi đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với từng chức danh dự tuyển;

– Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b, Đối với các chức danh: Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự xã:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tự nguyện làm đơn đăng ký dự tuyển;

– Độ tuổi đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của chức danh dự tuyển;

– Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

– Có hộ khẩu thường trú tại xã có chỉ tiêu tuyển dụng;

– Có văn bản giới thiệu tham gia dự tuyển của UBND xã; văn bản giới thiệu tham gia dự tuyển của Trưởng Công an huyện (đối với người dự tuyển vào chức danh Trưởng Công an xã) và của Chỉ huy trưởng huyện (đối với người dự tuyển vào chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã);

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Am hiểu và tôn trọng , tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn , chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Vị trí và tiêu chuẩn tuyển dụng: (có Biểu chi tiết đính kèm theo Kế hoạch số 830/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND huyện).

4. Hồ sơ của người dự tuyển

Hồ sơ của người dự tuyển bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu quy định);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật do cơ quan có thẩm quyền xác nhận (chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan bố, mẹ người dự thi tuyển, xét tuyển) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển (khi trúng tuyển sẽ đối chiếu với bản chính); trường hợp đã tốt nghiệp nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 04 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ ngư­ời nhận, 2 ảnh cỡ 4×6.

Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì, kích thước 25x30cm. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

* Lưu ý:

+ Người đủ điều kiện tham gia dự tuyển chỉ được đăng ký thi tuyển hoặc xét tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng (tương ứng với 01 mã số dự tuyển).

+ Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch, không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 22/5/2017 đến ngày 20/6/2017;

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch – Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Tiểu khu 3, Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh .

6. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/01 hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

*** Tài liệu đính kèm: Tiêu chuẩn tuyển dụng

Nguồn tin:botrach.quangbinh.gov.vn