UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng đặc cách viên chức Dân số – KHHGĐ năm 2017

01/04/2017

Ngày 31/3/2017, UBND huyện Bố Trạch có Công văn số 528/UBND thông báo tuyển dụng viên chức Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cấp xã theo hình thức đặc cách người có kinh nghiệm công tác năm 2017. Cụ thể:

– Số chỉ tiêu tuyển dụng: 19

– Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Xem thông báo tại Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch

– Thời gian phát hành, nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong 04 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

– Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người.

– Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn: dự kiến ngày 14/4/2017.

Mọi chi tiết liên hệ Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Tiểu khu 3 – Thị trấn Hoàn Lão – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình.

Nguồn tin: botrach.quangbinh.gov.vn