UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018

21/12/2018

UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 64 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 37 chỉ tiêu.

2. Thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: tại Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch trong 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

KH 2219-1

KH 2219-2 KH 2219-3

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

KH 2219-4 KH 2219-5

KH 2219-6KH 2219-8 KH 2219-9 KH 2219-10

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

KH 2219-7

Nguồn tin: botrach.quangbinh.gov.vn