UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên theo chế độ cử tuyển, đặc cách và kinh nghiệm công tác năm 2018

21/12/2018

UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình tuyển dụng giáo viên theo chế độ cử tuyển, đặc cách và kinh nghiệm công tác năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu, trong đó:

– Xét tuyển giáo viên Tiểu học theo chế độ cử tuyển: 02 chỉ tiêu.

– Xét tuyển giáo viên Mầm non theo hình thức đặc cách người tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sĩ: 10 chỉ tiêu

– Xét tuyển giáo viên Tiểu học theo hình thức đặc cách người tốt nghiệp đại học loại giỏi, thạc sĩ: 17 chỉ tiêu

– Xét tuyển giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS theo hình thức đặc cách người có kinh nghiệm công tác: 29 chỉ tiêu.

2. Thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: tại Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch trong 20 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

KH 2218-1

KH 2218-2 KH 2218-3

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

KH 2218-4 KH 2218-5

KH 2218-6 KH 2218-7 KH 2218-17 KH 2218-18

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

KH 2218-8

Nguồn tin: botrach.quangbinh.gov.vn