UBND huyện Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng đặc cách giáo viên năm học 2018 – 2019

09/01/2019

UBND huyện Cai Lậy, Tiền Giang thông báo về việc thuyên chuyển (xét tuyển đặc cách) viên chức ngoài huyện, ngoài tỉnh chuyển về sự nghiệp GD&ĐT huyện năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu xét tuyển: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 07 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 02 chỉ tiêu.

2. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 28/12/2018 đến hết ngày 22/01/2019, trong giờ hành chính trừ thứ bày, chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cai Lậy.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

182_TB_UBND-1

182_TB_UBND-2 182_TB_UBND-3

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

182_TB_UBND-4

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

182_TB_UBND-5

Nguồn tin: cailay.tiengiang.gov.vn