UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2016-2017 (đợt 2)

14/02/2017

UBND huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2016-2017 (đợt 2) như sau:

[slideshare id=74918482&doc=ubndhuyncmmngnaithngbotuyndngvinchcgiodcnmhc2016-2017t2-170412025311&type=d]

Nguồn tin: snv.dongnai.gov.vn