UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh thông báo thu hồ sơ xét tuyển đặc cách giáo viên bậc học mầm non, tiểu học

14/09/2018

Căn cứ Công văn số 4355/UBND-NC1 ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu học; Công văn số 921/SNV-CCVC ngày 06/8/2018 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018; Kế hoạch số 455 /KH-UBND ngày 13/9/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu học huyện Can Lộc, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo thu hồ sơ xét tuyển đặc cách giáo viên bậc học mầm non, tiểu học như sau:

I.   ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG:

Thực hiện theo Công văn số 4355/UBND-NC1 ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu học; Công văn số 921/SNV-CCVC ngày 06/8/2018 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018, cụ thể:

1.  Bậc học mầm non:

Những người tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non chính quy loại giỏi (không tính hệ đào tạo đại học liên thông); thạc sỹ trở lên ngành sư phạm mầm non; người có kinh nghiệm công tác (giảng dạy bậc học mầm non) được bố trí việc làm theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV, có thời gian công tác từ 36 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ; người có kinh nghiệm công tác ở bậc học mầm non đang được bố trí hợp đồng giảng dạy từ thời điểm Thông tư số 11/2009/TT- BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực trở về trước (trước ngày 23/6/2009).

2.  Bậc học Tiểu học:

Những người tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học chính quy loại giỏi (không tính hệ đào tạo đại học liên thông); thạc sỹ trở lên ngành sư phạm tiểu học; người có kinh nghiệm công tác (giảng dạy bậc học tiểu học) được bố trí việc làm theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV, có thời gian công tác từ 36 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ.

II.   CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

1. Bậc học mầm non: 28 chỉ tiêu

TT Trường mầm non Chỉ tiêu tuyển
1 Nga Lộc 2
2 Phú Lộc 3
3 Yên Lộc 2
4 Gia Hanh 5
5 Khánh Vĩnh 3
6 Trung Lộc 2
7 Đồng Lộc 4
8 Thượng Lộc 2
9 Quang Lộc 1
10 Thiên Lộc 1
11 Hoa Hồng 3
Tổng: 28

 2. Bậc học Tiểu học: 15 chỉ tiêu

TT Trường tiểu học Chỉ tiêu tuyển
1 Xuân Lộc 4
2 Quang Lộc 2
3 Sơn Lộc 1
4 Mỹ Lộc 1
5 Tiến Lộc 1
6 Bắc Nghèn 1
7 Phúc Lộc 2
8 Võ Liêm Sơn 1
9 Hà Tông Mục 2
Tổng: 15

 III.   THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Thành phần hồ sơ gồm:

1.1 Đơn đăng ký dự tuyển (Theo mẫu được UBND huyện cấp tại nơi thu hồ

Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c (theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của chính quyền địa phương trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Bản sao giấy khai sinh;

Văn bằng, chứng chỉ:

Bằng chuyên môn (01 bản photo công chứng);

Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (01 bản photo công chứng);

Bảng kết quả học tập, phù hợp với vị trí tuyển dụng (01 bản photo công chứng), trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục &ĐT công nhận.

Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người nhận: 02 cái;

Ảnh 4×6: 02 cái;

Quyết định, hồ sơ hợp đồng lao động nếu thuộc đối tượng con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh.

Xác nhận của cơ quan, đơn vị trường học về thời gian, nội dung hợp đồng lao động (nếu có).

2.  Một số quy định khi thu, nộp hồ sơ:

  • Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo phù hợp chỉ tiêu dự tuyển;
  • Khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chiếu; không nhận hồ sơ người đi nộp thay;
  • Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ;

– Hội đồng kiểm tra sát hạch tạm thu thêm bản gốc hồ sơ khi nào tổ chức xong sẽ trả lại cho thí sinh. Hồ sơ dự tuyển khác không trả lại.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN, PHÍ TUYỂN DỤNG:

1. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ:

  • Thời gian: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày 18/9/2018 -> 19/9/2018.
  • Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
  • Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 0 phút đến 17 giờ 30 phút.
  • Địa điểm: Trung tâm Hành chính công huyện Can Lộc.

2.  Phí tuyển dụng:

Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (mức thu 700.000 đồng/thí sinh).

3.  Thời gian, địa điểm xét tuyển:

Tổ chức kiểm tra sát hạch đối với người đủ điều kiện: Thời gian thực hiện từ ngày 02/10/2018-05/10/2018 (dự kiens) tại phòng họp (tầng 3) nhà  làm  việc UBND huyện Can Lộc và một số địa điểm khác do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch quyết định (thời gian, địa điểm cụ thể có thông báo sau).

Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức.

Trên đây là Thông báo thu hồ sơ xét tuyển đặc cách giáo viên bậc học mầm non, tiểu học huyện Can Lộc, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các thí sinh đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ dự tuyển.
Thông báo này được thông báo trên Đài TT-TH huyện, Trang thông tin điện tử huyện, UBND các xã, thị trấn và các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn./.

Nguồn tin: canloc.hatinh.gov.vn