UBND huyện Cao Lộc, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

27/06/2017

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND huyện Cao Lộc về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017;

UBND huyện Cao Lộc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Cao Lộc năm 2017 gồm 07 chỉ tiêu công chức, cụ thể như sau:

– Công chức Trưởng Công an xã: 03 chỉ tiêu.

– Công chức Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu;

– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 03 chỉ tiêu.

             (Có biểu chi tiết về nhu cầu các chức danh của từng đơn vị và chuyên ngành cụ thể kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

đ) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức tuyển dụng;

e) Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

ê) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ: Không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập.

3. Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển nêu trên, chức danh công chức Trưởng Công an xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn như sau:

a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

e) Có khả năng phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước. Thí sinh tham gia dự tuyển chức danh Trưởng Công an xã phải là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không có quốc tịch Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao Giấy khai sinh;

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ (các chứng chỉ và bằng THPT) và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

g) Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại huyện Cao Lộc (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn);

h) Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có);

i) 05 phong bì (có dán tem) ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận, 02 ảnh chân dung cỡ 4×6;

k) Bản sao quyết định chuyển đảng chính thức (đối với thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh Trưởng Công an).

2. Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 chức danh thuộc 01 đơn vị xã có nhu cầu tuyển dụng. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 02 đơn vị xã trở lên sẽ không được dự tuyển.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Thi tuyển: Theo nhóm chức danh hoặc chức danh trong cùng đơn vị đăng ký dự tuyển đối với các chức danh công chức: Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch.

2. Xét tuyển: Đối với chức danh công chức Trưởng Công an xã.

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

Trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo các Điều 17, 18, 19, 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND huyện Cao Lộc về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 23/6/2017 đến đúng 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2. Địa điểm

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc. Địa chỉ: tầng 3, khu nhà Liên cơ quan huyện Cao Lộc, địa chỉ tổ 1, khối 6 thị trấn Cao Lộc.

VII. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Trong quá trình tổ chức tuyển dụng nếu phát hiện hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển của thí sinh có văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan không hợp pháp, gian lận trong việc kê khai sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển hoặc diện đối tượng ưu tiên…thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng. Hội đồng Tuyển dụng công chức cấp xã không chịu trách nhiệm bồi hoàn các khoản lệ phí đã nộp theo quy định.

2. Những thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển vào cùng chức danh, cùng đơn vị tuyển dụng với những thí sinh được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển nếu đơn vị đó hết chỉ tiêu tuyển dụng thì được nộp đơn đăng ký dự tuyển bổ sung chuyển sang đơn vị khác có nhu cầu tuyển dụng cùng chức danh đó.

3. Thời gian nộp đơn đăng ký dự tuyển bổ sung (nếu có), thời gian hướng dẫn ôn thi, thời gian và địa điểm thi tuyển, lệ phí dự tuyển, UBND huyện Cao Lộc sẽ có thông báo cụ thể

Trên đây là thông báo nội dung tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 của UBND huyện Cao Lộc, thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở phòng Nội vụ huyện, UBND các xã có nhu cầu tuyển dụng; đăng trên 03 số báo Lạng Sơn; đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện và đăng trên 03 bản tin của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Cao Lộc./.

*** Tài liệu đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã 2017

Nguồn tin: langson.gov.vn