UBND huyện Châu Phú, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

30/10/2018

UBND huyện Châu Phú, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu Công chức Văn hóa – xã hội: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 08/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Châu Phú.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB70

TB70 TB70

TB70

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

TB70

Nguồn tin: chauphu.angiang.gov.vn