UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

05/11/2018

UBND huyện Chợ Mới, An Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, gồm:

– Công chức Văn phòng – thống kê: 03 chỉ tiêu.

– Công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: 01 chỉ tiêu.

– Công chức Tài chính – kế toán: 01 chỉ tiêu.

– Công chức Tư pháp – hộ tịch: 05 chỉ tiêu.

– Công chức Văn hóa – xã hội: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB 1974 301018 Tuyen dung CC cap xa 2018 _ co-1

TB 1974 301018 Tuyen dung CC cap xa 2018 _ co-2 TB 1974 301018 Tuyen dung CC cap xa 2018 _ co-3

TB 1974 301018 Tuyen dung CC cap xa 2018 _ co-4

QD 4844 291018 Phe duyet chi tieu tuyen dung CC cap xa 2018 _ co-1

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

QD 4844 291018 Phe duyet chi tieu tuyen dung CC cap xa 2018 _ co-3

*** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chuyên ngành

– Sơ yếu lý lịch tự thuật

Nguồn tin: chomoi.angiang.gov.vn