UBND huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020

12/08/2019

UBND huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 379 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 51 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 151 chỉ tiêu.

– Giáo viên THCS: 91 chỉ tiêu.

– Tổng phụ trách đội: 15 chỉ tiêu.

– Nhân viên Thư viện viên: 16 chỉ tiêu.

– Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm: 07 chỉ tiêu.

– Nhân viên Công nghệ thông tin: 17 chỉ tiêu.

– Nhân viên Văn thư: 31 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 07/08/2019 đến hết ngày 06/09/2019.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: pgdcuchi.hcm.edu.vn