UBND huyện Định Hóa, Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016

18/10/2016

72-TB-UBND-page-001 72-TB-UBND-page-002 72-TB-UBND-page-003 72-TB-UBND-page-004 72-TB-UBND-page-005

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

72-TB-UBND-page-006 72-TB-UBND-page-007

Nguồn tin: dinhhoa.thainguyen.gov.vn