UBND huyện Đông Hưng, Thái Bình tuyển dụng giáo viên năm 2018

12/03/2018

UBND huyện Đông Hưng, Thái Bình tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 14 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 35 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 28 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 07/03/2018 đến hết ngày 03/04/2018 trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Trung tâm Hành chính công huyện Đông Hưng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TBTD-1

TBTD-2 TBTD-3

TBTD-4 TBTD-5 TBTD-6

** Tài liệu đính kèm: MẪU ĐƠN.pdf

Nguồn tin: donghung.thaibinh.gov.vn