UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn năm 2017

21/06/2017

UBND huyện Đồng Hỷ thông báo kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Đồng Hỷ năm 2017 cụ thể như sau:

1. Vị trí và số lượng cần tuyển: 13

Cá nhân có nguyện vọng đăng ký dự thi tuyển xem chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí cần tuyển tại UBND huyện Đồng Hỷ (Phòng Nội vụ) hoặc trên trang thông tin điện tử huyện Đồng Hỷ.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/6/2017 đến ngày 15/7/2017 (trong giờ hành chính của ngày làm việc, trừ thứ 7 và Chủ nhật).

3. Địa điểm bán và nhận hồ sơ thi tuyển: Phòng Nội vụ huyện Đồng Hỷ

Điện thoại: 02803.820.893 hoặc 02803.522.016

UBND huyện Đồng Hỷ thông báo để cá nhân có nhu cầu đến Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức huyện Đồng Hỷ (Phòng Nội vụ) làm thủ tục đăng ký dự tuyển.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Thông báo tuyển công chức 2017

Thông báo tuyển công chức 2017

Thông báo tuyển công chức 2017

Thông báo tuyển công chức 2017

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Thông báo tuyển công chức 2017

Nguồn tin: donghy.thainguyen.gov.vn