UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2018 – 2019

13/09/2018

Thực hiện Văn bản số 4355/UBND-NC1 ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về đồng ý chủ trương tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu học; Văn bản số 921/SNV-CCVC ngày 06/8/2018 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh về việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 2285 /KH-UBND ngày 7/9/2018 của UBND huyện Đức Thọ về việc tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm học 2018-2019;

Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng giáo viên, cụ thể như sau:

I. TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON, GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC

Gồm 33 chỉ tiêu. Cụ thể:

1. Giáo viên mầm non:                             21 chỉ tiêu, gồm:

1.1. Trường Mầm non Đức Đồng:              02 chỉ tiêu;

1.2. Trường Mầm non Đức Long:               02 chỉ tiêu;

1.3. Trường Mầm non Đức Lập:                 01 chỉ tiêu;

1.4. Trường Mầm non Tân Hương:             01 chỉ tiêu;

1.5. Trường Mầm non Đức An:                            03 chỉ tiêu;

1.6. Trường Mầm non Đức Lâm:                03 chỉ tiêu;

1.7. Trường Mầm non Đức Thủy:               02 chỉ tiêu;

1.8. Trường Mầm non Đức La:                             01 chỉ tiêu;

1.9. Trường Mầm non Bùi Xá:                             01 chỉ tiêu;

1.10. Trường Mầm non Thị Trấn:              03 chỉ tiêu;

1.11. Trường Mầm non Tùng Ảnh:            02 chỉ tiêu.

2. Giáo viên Văn hóa tiểu học:                 12 chỉ tiêu, gồm:

2.1. Trường Tiểu học Đức Lạc:                             01 chỉ tiêu;

2.2. Trường Tiểu học Đức Hòa:                            01 chỉ tiêu;

2.3. Trường Tiểu học Đức Long:                 01 chỉ tiêu;

2.4. Trường Tiểu học Tân Hương:              01 chỉ tiêu;

2.5. Trường Tiểu học Đức Dũng:                01 chỉ tiêu;

2.6. Trường Tiểu học Đức Lâm:                  01 chỉ tiêu;

2.7. Trường Tiểu học Đức Quang:              01 chỉ tiêu;

2.8. Trường Tiểu học Thị Trấn:                            03 chỉ tiêu;

2.9. Trường Tiểu học Tùng Ảnh:                01 chỉ tiêu;

2.10. Trường Tiểu học Đức Châu:              01 chỉ tiêu.

2. Điều kiện, đối tượng đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung:

a) Có Quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

b) Có đơn dự tuyển (theo mẫu);

c) Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

d) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng;

e) Đảm bảo sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; không bị dị tật, nói ngọng, nói lắp.

2. Đối tượng dự tuyển

– Người tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy chuyên ngành mầm non, tiểu học loại giỏi, người có trình độ thạc sỹ sư phạm mầm non, tiểu học; người có kinh nghiệm công tác (giảng dạy bậc học mầm non, tiểu học) được UBND huyện bố trí việc làm theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh có đủ thời gian công tác từ 36 tháng trở lên tính từ ngày nộp hồ sơ; Người (giáo viên) có kinh nghiệm công tác ở bậc học mầm non đang được bố trí hợp đồng từ thời điểm Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực trở về trước (trước 23/6/2009). Trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Lưu ý: Trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn mới thì được chấp nhận các chứng chỉ theo quy định cũ và phải cam kết hoàn thành chứng chỉ tiêu chuẩn mới trong thời hạn 02 năm sau khi được tuyển dụng.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt (thí sinh đào tạo theo hệ thống tín chỉ, yêu cầu điểm trung bình chung học tập phải được quy đổi ra thang điểm 10 do cơ sở đào tạo chứng nhận).

– Đối với những người đã được các cấp có thẩm quyền đồng ý cho hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục có thêm: Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có) có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác; Hợp đồng lao động, Bản sao sổ BHXH có chứng thực.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Các thành phần hồ sơ trên được bỏ vào túi đựng hồ sơ, kèm theo hai phong bì có dán tem, 02 ảnh cỡ 4 x 6, ghi địa chỉ người dự tuyển ở phần nơi nhận. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

Khi nộp hồ sơ, thí sinh mang theo bản gốc để đối chiếu.

2. Một số quy định khi thu, nộp hồ sơ

– Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh có bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí cần tuyển.

– Mỗi cá nhân chỉ được sử dụng 01 (một) bằng tốt nghiệp kèm bảng điểm của văn bằng đó để dự xét tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm có chỉ tiêu.

– Khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo Bằng tốt nghiệp, bảng điểm gốc và chứng minh thư nhân dân để kiểm tra, đối chiếu; không nhận hồ sơ người đi nộp thay.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐỐI CHIẾU HỒ SƠ, THU HỒ SƠ

1. Thời gian thu hồ sơ

1.1. Thu hồ sơ dự tuyển: Vào các ngày thứ sáu trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 15/10/2018;

Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút

Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút

1.2. Tổng hợp hồ sơ dự tuyển: ngày 12/10/2018;

2. Địa điểmTại Hội trường tầng I trú sở UBND huyện.

3. Lệ phí tuyển dụng: 500.000đ (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BNV-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính)./.

Nguồn: ductho.hatinh.gov.vn