UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

17/07/2019

UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ tiêu, trong đó:

– Sự nghiệp Giáo dục: 157 chỉ tiêu.

– Sự nghiệp Công lập khác: 04 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 18/07/2019 đến hết ngày 16/08/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: eakar.daklak.gov.vn