UBND huyện Gio Linh, Quảng Trị thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

28/11/2016

Thực hiện Kế hoạch số 1437/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2016, UBND huyện Gio Linh thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổng số: 34 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

I. Chức danh, chỉ tiêu, trình độ chuyên môn cần tuyển:

1. Chức danh Văn phòng – Thống kê: 09 chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị Văn phòng, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Ngữ văn, Lịch sử, Luật, Hành chính, Giáo dục – Chính trị.

2. Chức danh Địa chính – Xây dựng (phụ trách Xây dựng – Môi trường đô thị ): 01 chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

3. Chức danh Văn hóa – Xã hội (phụ trách công tác lao động, việc làm, thương binh xã hội, xóa đói giảm nghèo): 06 chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Công tác xã hội, Xã hội học, Kinh tế lao động.

4. Văn hóa – Xã hội (phụ trách công tác Văn hóa, gia đình, TDTT, du lịch, thông tin, truyền thông): 01 chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học, Lịch sử, Ngữ văn.

5. Tư pháp – Hộ tịch: 10 chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Luật.

6. Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Quân sự.

7. Trưởng Công an: 02 chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ: Trung cấp Công an hoặc Cao đẳng Luật trở lên.

8. Tài chính – Kế toán: 04 chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán.

Tất cả các chức danh dự tuyển phải có chứng chỉ tin học trình độ A và có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên. Riêng đối với chức danh Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự yêu cầu chứng chỉ tin học và ngoại ngữ trình độ A trở lên.

*** Chi tiết điều kiện, hồ sơ và lệ phí dự tuyển như sau: 

TB-167_2016-page-001 TB-167_2016-page-002 TB-167_2016-page-003

Nguồn tin: giolinh.quangtri.gov.vn