UBND huyện Hạ Lang, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã đợt II năm 2016.

16/09/2016

thôg báo hạ lang-page-001 thôg báo hạ lang-page-002 thôg báo hạ lang-page-003 thôg báo hạ lang-page-004 thôg báo hạ lang-page-005 thôg báo hạ lang-page-006

Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn