UBND huyện Hải Lăng, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017

23/06/2017

UBND huyện Hải Lăng, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu cần tuyển: 84 chỉ tiêu

a. Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện: 2 chỉ tiêu, gồm: 1 chỉ tiêu viên chức theo dõi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, hướng dẫn thủ tục đầu tư vào cụm công nghiệp, vận hành, khai thác hạ tầng kỹ thuật và hoạt động sản xuất tại các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; 1 chỉ tiêu nhân viên Kế toán kiêm Văn thư.

b. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện: 2 chỉ tiêu, gồm: 1 nhân viên Văn phòng; 1 nhân viên Giáo vụ kiêm Tư vấn hướng nghiệp dạy nghề.

c. Cấp Mầm non: 30 chỉ tiêu giáo viên mầm non.

d. Cấp Tiểu học: 38 chỉ tiêu, gồm: 20 giáo viên tiểu học; 14 giáo viên tiếng Anh; 4 giáo viên thể dục.

e. Cấp Trung học cơ sở: 12 chỉ tiêu, gồm: 1 giáo viên tiếng Anh; 2 giáo viên Lịch sử; 2 giáo viên Hóa học; 6 giáo viên Địa lý; 1 nhân viên Thư viện.

2. Yêu cầu trình độ và tiêu chuẩn theo vị trí việc làm cần tuyển, thành phần hồ sơ, thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: được đăng trên trang thông tin điện tử huyện Hải Lăng, địa chỉ www.hailang.quangtri.gov.vn

3. Đối tượng tuyển dụng

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hải Lăng tiến hành tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách trước, sau đó nếu còn chỉ tiêu thì tiến hành xét tuyển bình thường. Các đối tượng đặc cách được quy định như sau:

– Người được UBND huyện Hải Lăng đề nghị UBND tỉnh cử và đã hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy ít nhất là 3 năm ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về nước; người được cấp có thẩm quyền đồng ý cho thuyên chuyển từ vùng khác về.

– Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc) có 3 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (áp dụng đối với người được UBND huyện Hải Lăng thông báo hợp đồng làm việc, giảng dạy tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc UBND huyện).

– Các đối tượng xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 12 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị được xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống đối với mỗi trường hợp.

4. Lệ phí xét tuyển Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng, địa chỉ: Số 13, đường Phan Thanh Chung, khóm 5, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/6/2017 đến hết ngày 13/7/2017 (trong giờ hành chính, không tính thứ Bảy, Chủ nhật).

*** Chi tiết thông báo như sau:

175 TB tuyen dung vien chuc su nghiep 2017-1

175 TB tuyen dung vien chuc su nghiep 2017-2 175 TB tuyen dung vien chuc su nghiep 2017-3

175 TB tuyen dung vien chuc su nghiep 2017-4

Nguồn tin: hailang.quangtri.gov.vn