UBND huyện Hoa Lư, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

16/06/2017

UBND huyện Hoa Lư, Ninh Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 40 giáo viên.

– Bậc Tiểu học: 16 chỉ tiêu, gồm: 7 giáo viên dạy văn hóa, 6 giáo viên dạy Thể dục.

2. Địa điểm bán và thu nhận hồ sơ dự tuyển: 

Tại Phòng Nội vụ huyện Hoa Lư.

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293.622.041.

3. Tổ chức xét tuyển:

– Từ ngày 16/6/2017 đến ngày 3/7/2017: Phát hành và thu nhận hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Hoa Lư

– Ngày 23/7/2017: Tổ chức kiểm tra, sát hạch.

*** Chi tiết thông báo như sau:

50_KH-UBND-1

50_KH-UBND-2 50_KH-UBND-3

50_KH-UBND-4 50_KH-UBND-5

50_KH-UBND-6 50_KH-UBND-7

50_KH-UBND-8 50_KH-UBND-9

50_KH-UBND-10 50_KH-UBND-12

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

50_KH-UBND-11

Nguồn tin: hoalu.ninhbinh.gov.vn