UBND huyện Hòa Vang – Đà Nẵng tuyển dụng công chức các xã năm 2013

26/12/2013
Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của mình chia sẻ nội dung này

Thực hiện Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2013; UBND huyện Hòa Vang thông báo tuyển dụng công chức xã thuộc huyện năm 2013, cụ thể như sau: 1

2

1

2

Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của mình chia sẻ nội dung này

Apply for this Job

quangcao