UBND huyện Hòa Vang – Đà Nẵng tuyển dụng công chức các xã năm 2013

26/12/2013

Thực hiện Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2013; UBND huyện Hòa Vang thông báo tuyển dụng công chức xã thuộc huyện năm 2013, cụ thể như sau: 1

2

1

2

Chia sẻ bài viết
Có thể bạn quan tâm:
Thông báo tuyển dụng của Tỉnh/Thành: