UBND huyện Hòa Vang tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018

11/07/2017

UBND huyện Hòa Vang thông báo về kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

– Đối với bậc tiểu học: 28 người, cụ thể:

+ Văn hóa: 18 người

+ Anh văn: 5 người

+ Tin: 3 người

+ Thể dục: 2 người

– Đối với bậc THCS: 11 người, cụ thể:

+ Toán: 5 người

+ Văn: 1 người

+ Anh văn: 1 người

+ Sinh: 1 người

+ Sử: 1 người

+ Địa: 2 người

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 5/7/2017 đến 17h30 ngày 2/8/2017.

– Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Hòa Vang.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Thông+báo+132+về+tuyển+dụng+viên+chức+sự+nghiệp+giáo+dục-1

Thông+báo+132+về+tuyển+dụng+viên+chức+sự+nghiệp+giáo+dục-2 Thông+báo+132+về+tuyển+dụng+viên+chức+sự+nghiệp+giáo+dục-3

Thông+báo+132+về+tuyển+dụng+viên+chức+sự+nghiệp+giáo+dục-4

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Thông+báo+132+về+tuyển+dụng+viên+chức+sự+nghiệp+giáo+dục-5 Thông+báo+132+về+tuyển+dụng+viên+chức+sự+nghiệp+giáo+dục-6

Nguồn tin: hoavang.danang.gov.vn