UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

10/02/2018

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: 01 người, bổ sung cho xã Hoằng Phượng: 01 người.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 07/02/2018 đến ngày 08/03/2018 (trong giờ hành chính) tại UBND huyện Hoằng Hóa (Phòng Nội vụ).

*** Chi tiết thông báo như sau:

CV THU HO SO CHI HUY TRUONG QUAN SU CAP XA (1)-1CV THU HO SO CHI HUY TRUONG QUAN SU CAP XA (1)-2

KE HOACH TUYEN DUNG CHI HUY TRUONG QUAN SU CAP XA-1

KE HOACH TUYEN DUNG CHI HUY TRUONG QUAN SU CAP XA-2

KE HOACH TUYEN DUNG CHI HUY TRUONG QUAN SU CAP XA-3KE HOACH TUYEN DUNG CHI HUY TRUONG QUAN SU CAP XA-4

Nguồn: hoanghoa.gov.vn