UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019

11/06/2019

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 45 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 29 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 11/06/2019 đến hết ngày 30/06/2019 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, Cơ quan UBND huyện Hoằng Hóa.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: hoanghoa.gov.vn