UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động

11/08/2017

TBTuyendung_Page_1

TBTuyendung_Page_2 TBTuyendung_Page_3

Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

TBTuyendung_Page_5 TBTuyendung_Page_6 TBTuyendung_Page_7 TBTuyendung_Page_8