UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

25/07/2017

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 gồm 13 chỉ tiêu, theo từng chức danh cụ thể sau:

– Công chức Chỉ huy trưởng quân sự: 02 chỉ tiêu;

– Công chức Trưởng Công an: 03 chỉ tiêu;

– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu;

– Công chức Văn phòng – Thống kê: 03 chỉ tiêu;

– Công chức Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu;

– Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã): 02 chỉ tiêu.

(Có biểu chi tiết về số lượng chức danh, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nhóm  ngành đào tạo và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

Đối với những thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại huyện Hữu Lũng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng phát hành, gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng (Trung học phổ thông, chuyên môn, nghiệp vụ) chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển (không cần công chứng, chứng thực); trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Hữu Lũng được Chủ tịch UBND tỉnh cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo theo chế độ cử tuyển phải nộp thêm bản phôtô Quyết định cử đi học.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. Bản sao sổ hộ khẩu (không cần phải qua công chứng, chứng thực) hoặc giấy xác nhận hộ khẩu thường trú tại huyện Hữu Lũng;

8. 05 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển; 02 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm (chụp trong khoảng thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Ghi chú:

– Thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển phải tự đăng ký chức danh công chức theo vị trí ở từng đơn vị xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng và trực tiếp đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển để nộp hồ sơ dự tuyển;

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong số các đơn vị xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, chuyên ngành đào tạo. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ không được tham gia dự tuyển.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

Thực hiện thi tuyển đối với các chức danh công chức: Văn phòng – Thống kê, Văn hóa – Xã hội, Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã).

a) Các môn thi và hình thức thi

Người dự thi tuyển công chức cấp xã phải thực hiện các môn thi sau: Kiến thức chung; Nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học văn phòng, cụ thể:

– Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

b) Cách tính điểm

– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

– Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

– Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo các quy định tại Tiết 2, Điểm b này cộng với điểm ưu tiên quy định Khoản 1, Mục V Thông báo này.

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn tin học văn phòng nếu không được miễn thi và điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2);

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng chức danh công chức.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

2. Nội dung và hình thức xét tuyển

Thực hiện xét tuyển đối với các chức danh công chức: Chỉ huy trưởng quân sự và Trưởng Công an cấp xã.

a) Nội dung xét tuyển

Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 1, Mục II Thông báo này và các tiêu chuẩn chung đối với công chức cấp xã quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, không thực hiện tính điểm theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng Công an xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Mục II Thông báo này và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện (nếu tuyển Chỉ huy trưởng quân sự xã) hoặc Trưởng Công an huyện (nếu tuyển Trưởng Công an xã).

– Người không trúng tuyển trong xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng công an cấp xã năm 2017 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

a) Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 1, Mục II Thông báo này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt sau:

– Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước, loại khá trở lên ở nước ngoài và người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

– Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, đáp ứng được ngay yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;

– Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Hữu Lũng được Chủ tịch UBND tỉnh cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh công chức có nhu cầu tuyển dụng.

b) Quy trình tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyn

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ.

c) Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển, gồm:

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận theo quy định tại Tiết 1 và Tiết 3 điểm a này; bản sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận theo quy định tại Tiết 2, Điểm a này;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Tiết 1 và Tiết 3, Điểm a này, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Đối vi trường hợp không phải kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển theo quy định  thì không yêu cầu phải có phiếu lý lịch tư pháp);

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Tiết 2, Điểm a này.

4. Tuyển dụng bổ sung

Trong quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng công chức cấp xã bằng hình thức thi tuyển nếu số thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng nhưng chưa đủ số lượng chỉ tiêu đã được phê duyệt, Hội đồng tuyển dụng sẽ xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định việc tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã, cụ thể:

Căn cứ vào kết quả điểm thi của các thí sinh không trúng tuyển đã đăng ký dự tuyển theo nhóm chuyên ngành đào tạo, chức danh công chức và đơn vị xã có nhu cầu tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ tiến hành xét chung kết quả điểm thi của các thí sinh dự tuyển vào các đơn vị(không theo đơn vị xã mà thí sinh đã đăng ký); nguyên tắc xác định người trúng tuyển bổ sung theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Mục IV của Thông báo này.

Sau khi xác định được số lượng thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn trúng tuyển bổ sung theo từng chức danh công chức cấp xã đã được phê duyệt, Hội đồng tuyển dụng báo cáo, trình Chủ tịch UBND huyện kết quả tuyển dụng bổ sung và dự kiến phân công công tác cho những thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị xã chưa tuyển đủ chức danh công chức như đã thông báo (việc bố trí công tác không theo đơn vị mà thí sinh đã đăng ký ban đầu).

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 1, Mục V Thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển theo quy định tại Tiết 3, Điểm b, Khoản 1, Mục IV Thông báo này.

VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo các quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian tổ chức bán hồ sơ:

Từ ngày 20/7/2017 đến hết ngày 15/8/2017.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ ngày 20/7/2017 đến hết ngày 18/8/2017.

3. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (Tầng 3, Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), trong giờ hành chính của các ngày làm việc; chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

VIII. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Trong quá trình kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu hồ sơ mà thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan không hợp pháp; khai man trong bản sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển hoặc diện đối tượng được ưu tiên (nếu có) thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã không chịu trách nhiệm bồi hoàn các khoản lệ phí đã nộp theo quy định (nếu có).

2. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm, nội dung hướng dẫn ôn tập và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển cho tất cả các thí sinh có đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng; thu phí dự tuyển (nếu có);

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo nội dung tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 cho tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển; Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng và trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đồng thời được thông báo trên các bản tin địa phương của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử của huyện và đăng trên Báo Lạng Sơn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh mọi tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (số điện thoại 0253.729.666, 0253.825.053 hoặc 0253.727.235) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kịp thời xử lý theo quy định./.

*** Tài liệu đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã 2017

Nguồn tin: langson.gov.vn