UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2017

20/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện Khoái Châu về Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2017.

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo tuyển dụng viên năm 2017, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU CẦN TUYỂN DỤNG 130 NGƯỜI
1. Sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo: 129 người.
1.1. Trường Mầm non công lập: 75 người.
Giáo viên 75 người; yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung học sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, chuyên ngành Giáo dục mầm non.
1.2. Trường Tiểu học: 41 người.
– Giáo viên Văn hóa: 38 người; yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung học Sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành Giáo dục Tiểu học.
  – Giáo viên Thể dục: 03 người; Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành hoặc tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
1.3 Trường THCS: 10 người
– Giáo viên 09 người, trong đó: Toán học 02, Văn học 02, Địa lý 01, Hóa 01, Vật lý 02, Lịch sử 01. Yêu cầu có trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành.
– Nhân viên Kế toán 01 người, yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành.
1.4. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên:  03 người
– Giáo viên 03 người, trong đó: Hóa học 01, Văn học 01. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên, hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành hoặc tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, hệ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Tư vấn hướng nghiệp 01 người, yêu cầu trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
2. Sự nghiệp Văn hóa Thể thao & Du lịch: 01 người.
Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học, hệ đào tạo chính quy, chuyên ngành Quản lý văn hóa.
II.  ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA TUYỂN DỤNG
1. Những người có đủ điều kiện sau đây được tham gia dự tuyển:
– Là công dân Việt Nam có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ đào tạo đúng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:
Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Khoái Châu được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Mục 3, Chương 2 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
IV. HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN GỒM:
1. Hồ sơ dự xét tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, gồm có:
1.1. Đơn đăng ký dự tuyển (Theo mẫu quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ) trong đơn ghi rõ đăng ký dự tuyển vào ngạch nào theo đúng trình độ chuyên môn đào tạo và đúng vị trí cần tuyển (Đơn viết tay, không đánh máy);
1.2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai). Giấy có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
1.3. Xác nhận nhân sự của xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
1.4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để Hội đồng tuyển dụng kiểm tra;
1.5. Giấy khai sinh (Bản sao có chứng thực);
1.6. Giấy chứng nhận ưu tiên theo quy định (Nếu có);
1.7. Giấy chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực);
1.8. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp. Giấy có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
1.9. 03 ảnh (4 x 6)cm, đằng sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (Không kể ảnh dán vào sơ yếu lý lịch), 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển (ở phần người nhận)
1.10. Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
Hồ sơ đựng trong túi hồ sơ theo mẫu quy định. Các giấy tờ trên sắp xếp, ghim theo đúng thứ tự từ 1.1 đến 1.10 và đựng trong bì kích thước 25cm x 35cm, ngoài bì ghi rõ họ, tên và đầy đủ các thông tin theo quy định.
2. Một số quy định về hồ sơ dự tuyển
– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tại 01 đơn vị. Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển vào 02 đơn vị sẽ bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc bị huỷ bỏ kết quả và không hoàn trả hồ sơ.
– Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình. Trường hợp khai man hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.
– Hồ sơ nộp dự tuyển sau khi xét tuyển không trả lại.
3. Lệ phí dự xét tuyển
Thực hiện thu và chi theo quy định của Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính cụ thể:
1. Phí dự tuyển: Mức thu 400.000đồng/01 người dự tuyển.
– Người dự tuyển tự túc ăn, nghỉ trong thời gian dự xét tuyển.
– Tài liệu ôn tập được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Khoái Châu (http://khoaichau.hungyen.gov.vn).
V. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thời hạn nhận hồ sơ của người dự tuyển: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày 20/9/2017 đến ngày 17/10/2017.
2. Nơi nhận hồ sơ và thu lệ phí dự tuyển: Tại phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, theo giờ làm việc hành chính.
Không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện; không nhận hồ sơ khi đã quá hạn nộp hồ sơ theo quy định; người không trúng tuyển không được trả lại hồ sơ và phí dự tuyển.
Mọi chi tiết liên hệ với UBND huyện (qua phòng phòng Nội vụ) theo số điện thoại: 0321.6292.888 để được giải đáp