UBND huyện Krông Năng, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2019

13/08/2019

UBND huyện Krông Năng, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 giáo viên mầm non.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/08/2019 đến hết ngày 11/09/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Krông Năng.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

Nguồn tin: krongnang.daklak.gov.vn