UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên (đợt 02) năm 2019

12/04/2019

UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên (đợt 02) năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 Giáo viên Mầm non hạng IV.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 10/04/2019 đến hết ngày 09/05/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Kỳ Anh.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: kyanh.hatinh.gov.vn