UBND huyện Lai Vung, Đồng Tháp tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019

24/10/2018

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về tuyển dụng giáo viên năm học 2018-2019;

Căn cứ Công văn số 2102/SNV-CCVC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung;

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung thông báo tuyển dụng giáo viên vào công tác tại các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung năm học 2018-2019 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc cần tuyển.

2. Các điều kiện cụ thể theo từng vị trí tuyển dụng

Đối với vị trí giáo viên Mầm non hạng IV – Mã số 07.02.06

– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

– Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 (A1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam.

– Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

Đối với vị trí giáo viên Tiểu học hạng IV – Mã số V.07.03.09 (Giáo viên dạy môn Tin học)

– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Tin học trở lên;

– Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 (A1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam.

Đối với vị trí giáo viên THCS hạng III – Mã số V.07.04.12

– Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên

– Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 (A1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam. Riêng đối với vị trí giáo viên Tiếng Anh phải có trình độ Tiếng Anh bậc 4 (B2) hoặc tương đương trở lên và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 (A1) hoặc tương đương trở lên.

– Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đối với vị trí Thư viện viên hạng IV – Mã số V.10.02.07

– Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26 giáo viên

1. Cấp Mầm non, Mẫu giáo: 13 giáo viên

2. Cấp Tiểu học: Giáo viên Tin học: 03 giáo viên

3. Cấp THCS

– Môn Ngữ văn: 01 giáo viên

– Môn Toán: 06 giáo viên

– Tiếng Anh: 01 giáo viên

– Tin học: 01 giáo viên

Thư viện: 01 giáo viên

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung tuyển dụng: gồm 02 phần

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Sát hạch thông qua thực hành (01 bài viết thời gian 90 phút) về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Cách tính điểm

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Mục 3 Chương III Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4. Xác định người trúng tuyển

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức là người có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên và được ưu tiên xếp hạng theo kết quả điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ) có dán ảnh và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú;

– Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực ;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định hiện hành của ngành y tế;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

– 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển và 02 ảnh màu cỡ 4×6 ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;

– Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm (ngoài bì ghi đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ). Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả lại hồ sơ cho người đăng ký dự tuyển.

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển vào Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS được bán tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung kể từ ngày ra thông báo.

IV. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Lệ phí tuyển dụng được thu theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức (tạm thu 400.000 đồng/hồ sơ dự tuyển).

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN Hồ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2018.

2. Địa điểm nhận hồ sơ

Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung, địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Do cán bộ tổ chức nhận).

Lưu ý:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nhờ người nộp hộ).

– Không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không được tuyển dụng.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

Thời gian, địa điểm và hình thức tuyển dụng cụ thể sẽ có văn bản hướng dẫn sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ.

Địa chỉ niêm yết: Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung và tại website: www.laivung.edu.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lai Vung, qua số điện thoại 0277.3849.526, địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Nguồn tin:  laivung.edu.vn