UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2018

05/12/2018

UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 34 chỉ tiêu.

– Giáo viên Mầm non: 55 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lập Thạch.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

213_signed-1

213_signed-2 213_signed-3 213_signed-4

213_signed-5 213_signed-6 213_signed-7

213_signed-8 213_signed-9

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

213_signed-10

** Tài liệu đính kèm: 

– Mẫu đơn đăng ký

– Mẫu sơ yếu lý lịch

– Bì hồ sơ

Nguồn tin: lapthach.vinhphuc.gov.vn