UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình thông báo kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã năm 2016

13/12/2016

UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình thông báo kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã năm 2016 như sau:

[slideshare id=75012749&doc=ubndhuynlthyqungbnhthngbokhochxttuyncngchccpxnm2016-170414092240&type=d]

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

636172396426550811_2719_kh_ubnd_(1)-page-009 636172396426550811_2719_kh_ubnd_(1)-page-010 636172396426550811_2719_kh_ubnd_(1)-page-011

Nguồn tin: lethuy.gov.vn