UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức các đơn vị trường học năm 2017

20/06/2017

UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức các đơn vị trường học năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu, trong đó:

– Chỉ tiêu cử tuyển: 1 người.

– Chỉ tiêu đối với đối tượng đủ thời gian công tác theo quy định: 33 người.

2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 21/6/2017 – 25/6/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

2017-06-16 (23) 2017-06-16 (23) 2017-06-16 (23) 2017-06-16 (23) 2017-06-16 (23) 2017-06-16 (23) 2017-06-16 (23) 2017-06-16 (23) 2017-06-16 (23)

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn):

2017-06-16 (23) 2017-06-16 (23)

Nguồn tin: lethuy.gov.vn