UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2018

25/09/2018

UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 10 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 55 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 06 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 19/10/2018 (các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:

2065_TB_UBND1

2064_KH_UBND-1 2064_KH_UBND-2

2064_KH_UBND-3 2064_KH_UBND-4

2064_KH_UBND-5 2064_KH_UBND-6 2064_KH_UBND-7 2064_KH_UBND-8

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

2064_KH_UBND-9

Nguồn tin: lethuy.quangbinh.gov.vn