UBND huyện Lục Nam, Bắc Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

11/09/2017

UBND huyện Lục Nam, Bắc Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu, trong đó:

– Văn phòng – Thống kê: 03 chỉ tiêu.

– Địa chính – Xây dựng: 05 chỉ tiêu.

– Tài chính – Kế toán: 03 chỉ tiêu.

– Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.

– Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 06/9/2017 đến hết ngày 5/10/2017 trong giờ hành chính tại Phòng Nội vụ .

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

1

2 3

4 5

6 7 8

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

9 10 11

Nguồn tin: sonoivu.bacgiang.gov.vn