UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

02/04/2018

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non hạng IV: 17 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 08 chỉ tiêu, gồm:

2. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 26/3/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2018, trong giờ hành chính các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ 7,chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên, Số 2, đường Vũ Công Mật, Huyện Lục Yên – Yên Bái.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thong_bao_tuyen_dung_nam_2017-201890-1

Thong_bao_tuyen_dung_nam_2017-201890-2 Thong_bao_tuyen_dung_nam_2017-201890-3

Thong_bao_tuyen_dung_nam_2017-201890-4 Thong_bao_tuyen_dung_nam_2017-201890-5 Thong_bao_tuyen_dung_nam_2017-201890-6

Nguồn tin: pgddtlucyen.edu.vn