UBND huyện Mai Sơn, Sơn La điều chỉnh biên chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

05/02/2018

UBND huyện Mai Sơn, Sơn La điều chỉnh biên chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1 2 3 4

*** Tài liệu đính kèm: Danh sách thí sinh cần đăng ký lại nguyện vọng dự tuyển 

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn