UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp DS-KHHGD các xã, Thị trấn năm 2017

26/05/2017

UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp DS-KHHGD các xã, Thị trấn năm 2017 như sau:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Số lượng viên chức cần tuyển: 14 chỉ tiêu.

3. Thời gian:

– Bán hồ sơ: từ ngày 24/5/2017 đến ngày 29/5/2017 (trong giờ hành chính).

– Nhận hồ sơ: từ ngày 25/5/2017 đến hết ngày 30/5/2017 (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa

– Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình.

5. Lệ phí:

– Bán hồ sơ và tài liệu ôn tập: 150.000 đồng/02 bộ

– Xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh

6. Số điện thoại liên hệ: 02323.573 505

7. Về điều kiện, tiêu chuẩn: Được niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện và đăng trên trang thông tin điện tử huyện Minh Hóa: minhhoa.quangbinh.gov.vn.

*** Chi tiết thông báo như sau:

[slideshare id=76362996&doc=ubndhuynminhhaqungbnhxttuynccchvinchcsnghipds-khhgdccxthtrnnm2017-170526024452&type=d]

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn):

vbdi_30_KH-UBND-7 vbdi_30_KH-UBND-8 vbdi_30_KH-UBND-9 vbdi_30_KH-UBND-10 vbdi_30_KH-UBND-11 vbdi_30_KH-UBND-12

Nguồn tin: minhhoa.quangbinh.gov.vn