UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

08/10/2018

UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu thuộc chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự để bố trí làm việc tại UBND Bản Lầu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 24/09/2018 đến hết ngày 24/10/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Mường Khương.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB_157_TB_UBND_ngay_27_thang_9_nam_2018_20181001100434184180-1

TB_157_TB_UBND_ngay_27_thang_9_nam_2018_20181001100434184180-2 TB_157_TB_UBND_ngay_27_thang_9_nam_2018_20181001100434184180-3 TB_157_TB_UBND_ngay_27_thang_9_nam_2018_20181001100434184180-4

Nguồn tin: muongkhuong.laocai.gov.vn