UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017

30/10/2017

UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 71 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 07 chỉ tiêu.

– Giáo viên THCS: 12 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 6/10/2017 đến hết ngày 7/11/2017 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.

*** Chi tiết thông báo như sau:

thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-gd-dt-nam-2017-1

thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-gd-dt-nam-2017-2 thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-gd-dt-nam-2017-3

thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-gd-dt-nam-2017-4 thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-gd-dt-nam-2017-5 thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-gd-dt-nam-2017-6

Nguồn tin: muongkhuong.edu.vn